Spoločnosť INGOS, a.s.

Spoločnosť INGOS a. s. vznikla v roku 2002 ako úplne nová spoločnosť so zameraním na technickú podporu a poradenskú činnosť pre priemyselnú výstavbu. Vzhľadom k tomu, že požiadavky investorov prekračovali rámec poskytovania technickej podpory, začala spoločnosť INGOS a. s. realizovať priemyselné stavby formou generálneho dodávateľa. Keďže sa spoločnosť tvorila a formovala na princípoch poskytovania technického poradenstva, spôsob ponúkania svojich služieb klientom (investorom) je postavená na vytváraní optimálnych technických riešeniach či už pre konštrukčné systémy alebo technické vybavenie stavebnej časti ako aj náväznosti na výrobnú technológiu. Spoločnosť INGOS a. s. je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť, ktorá transformuje aj svoj predmet činnosti na vyššiu úroveň poskytovania služieb a od roku 2006 ponúka aj developérsku činnosť. Táto činnosť spočíva v komplexnom poskytnutí služieb od prejavu investičnéhozámeru klienta po odovzdanie diela do užívania. Pre komplexné poskytnutie služieb sa rozumie hlavne:

 

 

 • vypracovanie investičného zámeru, štúdie s jej presnou lokalizáciou
 • zadefinovanie všetkých finančných podmienok pre realizáciu investičného zámeru
 • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • poskytnutie kompletnej inžinierskej činnosti
  (územné rozhodnutie, EIA, stavebné povolenie, kolaudácia - užívacie povolenie)
 • realizácia diela - investičného zámeru
 • zabezpečenie kompletných finančných služieb
  (krátkodobé aj dlhodobé financovanie)
 • facility management